XoopsTube is een module om video filmpjes van YouTube, MetaCafe, etc. op uw website te laten zien, zonder dat u de video's op uw eigen server hoeft te plaatsen. Er wordt gebruik gemaakt van een id-code van de video's op YouTube, MetaCafe, etc. om de video op uw eigen website te laten zien. Met XoopsTube kunnen de video's worden opgedeeld door middel van categorieën en sub-categorieën. Het laat per categorie een overzicht zien van de video's in die categorie, waarbij gebruik gemaakt wordt van een screenshot. Ook de screenshots zijn gebaseerd op de id-code van de video. Mocht een video van YouTube, MetaCafe, etc. verwijdert worden, dan verdwijnt automatisch de screenshot van de Index pagina. U ziet dan in een oogopslag welke videos niet meer bestaan. Dit geldt echter niet voor videos die door de eigenaren op YouTube van public op private worden gezet.

XoopsTube is gebaseerd op de weblinks module WF-Links 1.03b.

Installatie

Upload de map /modules/xoopstube naar de folder modules van de Xoops website. Hierna dient de map /uploads/xt_images upgeload te worden naar de map uploads op uw server. Ga vervolgens naar de Modules Administratie en installeer XoopsTube als iedere andere module.

Indien u beschikt over GIJOE's Waiting en/of Sitemap module en u wilt de XoopsTube plugins toepassen, dan dient u deze te plaatsen in de map /modules/waiting/plugins en /modules/sitemap/plugins.

Instellingen

;Video's populariteit teller :Kies uit het menu bij welke hoeveelheid aantal keren bekeken u wilt dat het pictogram populair verschijnt achter de titel. :Standaard instelling: 100.

;Video's populair en nieuw :Kies hier of u wilt dat een video als populair en nieuw wordt aangeduid door middel van een icoon, tekst of niet wordt getoond. :Standaard instelling: Toon als icoon.

;Nieuwe video's :Geef hier het aantal dagen op dat een video als 'nieuw' wordt aangegeven. :Standaard instelling: 10.

;Bijgewerkte video's :Aantal dagen dat een video als 'geupdate' wordt aangegeven. :Standaard instelling: 10.

;Video's in index :Geef hier het aantal video's op dat per pagina getoond wordt. :Standaard instelling: 10.

;Beheerderindex video's aantal :Aantal video's dat per pagina getoond wordt in het beheerderdeel van de website. :Standaard instelling: 10.

;Standaard video's volgorde :Kies uit het menu hoe u wenst dat de video's gesorteerd worden. :Standaard instelling: Titel (A).

;Sorteer categorieën op :Kies uit het menu hoe u wenst dat de (sub-)categorieën gesorteerd worden. :Standaard instelling: Gewicht.

;Sub-categorieën :Kies hier of u wilt dat sub-categorieën getoond worden. :Standaard instelling: Nee.

;Te gebruiken editor (admin) :Met deze optie kunt u kiezen welk type editor u wilt gebruiken voor admininstrators. U dient er rekening mee te houden dat niet alle getoonde editors standaard tot Xoops behoren. U zult de meeste zelf dienen te installeren. Voor de meeste mensen zal de DHTML editor, die standaard bij Xoops geleverd wordt, volstaan. :Standaard instelling: DHTML.

;Te gebruiken editor (gebruiker) :Met deze optie kunt u kiezen welk type editor u wilt gebruiken. U dient er rekening mee te houden dat niet alle getoonde editors standaard tot Xoops behoren. U zult de meeste zelf dienen te installeren. Voor de meeste mensen zal de DHTML editor, die standaard bij Xoops geleverd wordt, volstaan. :Standaard instelling: DHTML.

;Screenshots tonen? :Selekteer Ja om screenshots te tonen naast de omschrijving van de video. Als u Nee kiest wordt alleen de omschrijving getoond. :Standaard instelling: Ja.

;Gebruik Thumbnails :Kies hier of u thumbnails wenst toe te passen voor het tonen van afbeeldingen. Dit is alleen mogelijk voor de formaten GIF, JPG en PNG. Ook dient uw server dit te ondersteunen. :Standaard instelling: Nee.

;Thumbnails bijwerken? :Als de geselekteerde thumbnails per pagina worden geupdate, anders wordt de eerste thumbnail gebruikt. :Standaard instelling: Ja.

;Screenshot breedte :Geef hier de breedte van de screenshots op in pixels. Een screenshot is een afbeelding van een scene van een video dat in de categorieën getoond wordt. :Standaard instelling: 120.

;Screenshot hoogte : Geef hier de hoogte van de screenshots op in pixels. Een screenshot is een afbeelding van een scene van een video dat in de categorieën getoond wordt. :Standaard instelling: 90.

;Hoofd afbeeldingen bestand :Geef hier het pad op naar de hoofd afbeelding zoals iconen die door XoopsTube gebruikt dienen te worden. :Standaard instelling: modules/xoopstube/images.

;Categorieën afbeelding uploadbestand :Geef hier het pad op naar de map waar u de iconen voor categorieën heeft opgeslagen. :Standaard instelling: uploads/xt_images/category.

;Datum weergave :Hier kunt u het datumformaat instellen. Voor de mogelijkheden verwijzen we u naar de PHP handleiding. :Standaard instelling: D, d-M-Y.

;Datum weergave administratie :Hier kunt u het datumformaat voor de administratie instellen. Voor de mogelijkheden verwijzen we u naar de PHP handleiding. :Standaard instelling: d-M-Y - G:i.

;Kies het totaal aantal karakters voor de omschrijving? :Kies uit het menu uit hoeveel karakters de tekst van de omschrijving dient te zijn opgebouwd. :Standaard instelling: 200.

;Toon andere videos die door de Inzender zijn ingezonden? :Met deze optie kunt de links naar andere door de Inzender ingezonden videos onder een video aan (Ja) of uit (Nee) schakelen. :Standaard instelling: Ja

;Kies het totaal aantal karakters voor de omschrijving? :Kies het totaal aantal karakters voor de omschrijving van de video dat op de Index Pagina getoond wordt. De omschrijving wordt automatisch ingekort. Dit geldt niet voor de omschrijving wanneer u een enkele video bekijkt. :Standaard instelling: 200.

;Toon andere videos die door de Inzender zijn ingezonden? :Kies Ja als u wenst dat er links naar andere videos worden getoond van dezelfde Inzender onder de video die bekeken wordt. :Standaard instelling: Ja.

;Toon Social Bookmarks? :Kies Ja als u wenst dat de Social Bookmark iconen worden getoond onder de video die bekeken wordt. Kies Nee als u geen Social Bookmark iconen wenst. :Standaard instelling: Ja.

;Genereer meta description :Kies Ja als u wilt dat de meta description van de pagina wordt gebaseerd op de omschrijving van de videoclip. Kies Nee als u de standaard meta description van uw website wenst. :Standaard instelling: Ja.

;Gebruiker kan Tags invoeren :Kies Ja als de gebruiker tags mag inzenden. :Standaardinstelling: Ja.

;Toon disclaimer voordat gebruikers inzenden? :Kies Ja als u wilt dat de disclaimer wordt getoond voordat gebruikers een videoclip inzenden. Kies Nee als u dit wilt overslaan. :Standaard instelling: Nee.

;Voer de inzend disclaimer tekst in :In dit tekstveld kunt u een disclaimer invoeren of de standaard Engelstalige disclaimer gebruiken. :Standaard instelling: We have the right, but not the obligation to monitor and review submissions submitted by users, to this website. We shall not be responsible for any of the content of these messages. We further reserve the right, to delete, move or edit submissions that we, in its exclusive discretion, deems abusive, defamatory, obscene or in violation of any Copyright or Trademark laws or otherwise objectionable.

;Toon disclaimer voor bekijken van video :Kies hier of u wilt dat een gebruiker de disclaimer te zien krijgt voordat hij/zij een video bekijkt. :Standaard instelling: Nee.

;Voer de video disclaimer tekst in :Standaard instelling: The videos on this site are provided as is without warranty either expressed or implied. If you have a question concerning a particular piece video, feel free to contact the administrator of this website.

Contact us if you have questions concerning this disclaimer.

;Copyright opmerking :Kies hier of u een Copyright wilt tonen onder de video's. :Standaard instelling: Ja.

;Reaktie Regels :Maak hier een keuze of gebruikers kunnen reageren op video's. :Standaard instelling: Reakties zijn altijd toegestaan.

;Anonieme reakties toelaten? :Maak hier een keuze of anonieme reakties zijn toegestaan. :Standaard instelling: Nee

;Notificaties inschakelen :Maak hier een keuze voor de toepassing van notificaties. :Standaard instelling: Schakel notificatie in (beide stijlen).

;Schakel bepaalde evenementen in :Selekteer op welke evenementen gebruikers zich mogen inschrijven. :Standaard instelling: standaard zijn alle opties geselekteerd.

Index pagina management

De volgende stap is het bepalen hoe een index pagina is opgebouwd. U kunt hier bepalen welke index afbeelding wordt afgebeeld, de kop- en voettekst invoeren, etc. Deze stap kunt u eventueel later bepalen en doorgaan met het beheer van categorieën.

;Index titel :Voer hier de titel van de index in. :Standaard instelling: XoopsTube

;Index afbeelding :Kies hier welke afbeelding u bovenaan een index wilt laten zien. :Standaard instelling: logo-en.gif

;Index koptekst :Bepaal hier met de onder Instellingen gekozen editor de koptekst van de index. :Standaard instelling: Welcome to XoopsTube

;Koptekst uitlijning :Kies hier hoe u de uitlijning van de koptekst wenst. :Standaard instelling: Uitlijnen links

;Index voettekst :Bepaal hier de inhoud van de voettekst. :Standaard instelling: Get Adobe Flash Player

;Voettekst uitlijning :Kies hier hoe u de uitlijning van de voettekst wenst. :Standaard instelling: Uitlijnen links

;Tekst opties :Hier kunt u een aantal opties kiezen voor de tekst. :Standaard instelling: alleen Gebruik XOOPS linebreak omzetting? aangevinkt

Categorie management

Het categorie management bestaat uit twee sekties:

 • Categorie aanpassen
 • Nieuwe categorie

Categorie aanpassen

Hier kunt u een al aangemaakte categorie modificeren.

U dient eerst de categorie te selekteren alvorens u deze kunt modificeren of verwijderen.

Nieuwe categorie

Hier kunt u categorieën en sub-categorieën aanmaken. Sub-categorieën kunnen alleen aangemaakt worden, nadat er eerst een gewone categorie gemaakt is.

;Categorie titel :Voer hier de naam van de categorie in.

;Instellen als sub-categorie van :Kies hier of u wilt dat de aan te maken categorie als sub-categorie dient of niet. Kies ---- als u geen sub-categorie wilt. :Standaard instelling: ----

;Categorie gewicht :Vul hier de gewichtsfaktor van de categorie in om de categorien te sorteren. :Standaard instelling: 0

;Selekteer categorie afbeelding :Hier kunt u een afbeelding kiezen voor de categorie. Als u Show No Image kiest, dan wordt de standaard afbeelding toegepast. :Standaard instelling: Show No Image

;Categorie omschrijving :Vul hier, indien gewenst, een omschrijving in van de categorie. De omschrijving wordt boven de categorie afgebeeld.

;Tekst opties :Dit zijn een aantal opties voor de tekst ingevuld onder Categorie omschrijving. :Standaard instelling: geen opties geselekteerd

Als u klaar bent kunt u op de knop 'Opslaan' klikken om de categorie aan te maken in de database. U zult de categorie nog niet op de index pagina zien. Eerst dienen de juiste rechten ingesteld te worden.

Rechten

Bij de Rechten instellingen kunt u de volgende rechten instellen voor de diverse gebruikersgroepen van uw website:

;Categorie rechten :Kies hier welke gebruikersgroep welke categorieën mag zien. Klik op Verstuur om de wijzigingen op te slaan.

;Inzend rechten :Kies hier de categorie(n) waarin gebruikersgroepen nieuwe video's mogen inzenden. Klik op Verstuur om de wijzigingen op te slaan.

;Beheerder groepen :Selekteer de groepen die beheerdersrechten hebben voor de geselekteerde categorie(ën). Klik op Verstuur om de wijzigingen op te slaan.

;Video's automatisch goedkeuren :Selekteer de groepen waarvan de ingezonden video's automatisch worden goedgekeurd. Klik op Verstuur om de wijzigingen op te slaan.

;Beoordelingsrechten :Selekteer de groepen die video's mogen beoordelen in de geselekteerde categorie(ën). Klik op Verstuur om de wijzigingen op te slaan.

Video management

Een nieuwe videoclip toevoegen kan onder de sektie Video management.

;Video titel :Voer hier de titel in van de videoclip.

;Video id-code :Hier dient u alleen de code van de videoclip in te vullen. De id-code is afhankelijk van de bron. Onder het veld staan een aantal voorbeelden. Het rood gemarkeerde deel is de video id-code.

:In onderstaand voorbeeld is de code IsOtq-qCqZ4:

::url = http://www.youtube.com/watch?v=IsOtq-qCqZ4

:De code kan naast letters en cijfers ook andere leestekens bevatten!

;Video bron :Kies uit het menu de website waar de videoclip gehost wordt.

;Afbeeldings url :Geef hier de url van de video afbeelding (thumbnail) indien de bron Google Video, MySpace TV of DailyMotion is.

;Video publicist :Vul hier de naam in van de originele publicist van de videoclip zoals vermeldt op YouTube. De naam dient exakt overgenomen te worden, want het dient als hyperlink naar de publicist details op YouTube.

;Tijd :Hier dient de speelduur van de videoclip te worden ingevoerd als mm:ss.

;Video categorie :Selekteer hier een categorie waar u de video in onder wilt brengen.

;Video omschrijving :Geef hier een korte omschrijving van de video. In veel gevallen zal de omschrijving die op YouTube staat voldoen.

;Sleutelwoorden :Hier kunt u een reeks sleutelwoorden (Engels: meta keywords) opgeven, die relevant zijn voor de video. De sleutelwoorden dienen gescheiden te worden door een komma: sleutelwoord1, sleutelwoord2, sleutelwoord3

;Tags :Geef hier de tags op. Dit veld verschijnt alleen als u de Tag module geinstalleerd heeft.

;Video publicatiedatum :Deze optie biedt u de mogelijkheid om de publicatiedatum en tijd aan te passen.

;Video verloopdatum :Met deze optie kunt u datum en tijd kiezen waarop de video verloopt. Als de opgegeven tijd verstreken is zal de video automatisch niet meer afgebeeld worden.

;Video offline plaatsen? :Door de video offline te zetten zal deze niet meer zichtbaar zijn voor bezoekers.

;Video Status weergeven als bijgewerkt? :Kies Ja om het pictogram updated naast de titel af te beelden.

Hoofd index

Bovenaan de Hoofd index treft u een overzicht aan van:

 • Het aantal categorieën
 • Totaal aantal videos
 • Ingezonden video's, maar nog niet geaccepteerd door administrator
 • Het aantal aangepaste video's
 • Het aantal gebroken videos.

Verder kunt u via de Hoofd index categorieën bewerken en treft u onderaan een opsomming van de video's. De video's zijn gesorteerd op id en het aantal video's per pagina kunt u aanpassen onder Instellingen. Achter de video titels vind u informatie betreffende de inzender, publikatiedatum en verloopdatum.

Helemaal rechts ziet u drie iconen. Het linker icoon kunt u gebruiken als u de gegevens van een video wilt wijzigen. De middelste icoon dient om een video te verwijderen uit de database. En het meest rechtse icoon dient om een video aan alternatieve categorien toe te kunnen voegen.

Afbeelding upload

Als we naar Afbeelding upload gaan, ziet u ook meteen een aantal grafische instellingen van uw server. Uit het menu van Selecteer upload bestemming kunt u kiezen uit het uploaden van afbeeldingen voor:

 • Categorie afbeeldingen
 • Hoofd afbeeldingen

Blokinstellingen

XoopsTube kent de volgende zeven blokken:

 • Recente video's
 • Recente video's (t)
 • Top video's
 • Top video's (t)
 • Recente video's (h)
 • Willekeurige videos
 • Willekeurige videos (h)

De genoemde blokken met (t) achter de naam tonen alleen de videotitel en datum, terwijl de blokken zonder (t) naast de titel en datum ook screenshots laten zien van de video's. Deze blokken laten de screenshots vertikaal zien, waarmee deze blokken alleen voor de linker en/of rechter kolom geschikt zijn.

De blokken met (h) achter de naam laten de video's horizontaal zien. Deze blokken zijn geschikt voor de center kolom.

; Recente video's : Met dit blok kan u de laatste toegevoegde video's laten zien. U kent instellen hoeveel videos u wilt laten zien en de lengte van de titel.

; Top video's : Met dit blok kunt de meest bekeken videos laten zien op uw website. U kent instellen hoeveel videos u wilt laten zien en de lengte van de titel.

; Willekeurige videos : Met dit blok kunt u willekeurige videos laten zien. U kent instellen hoeveel videos u wilt laten zien en de lengte van de titel.

De overige instellingen zijn identiek aan die van andere Xoops modulen en worden daarom hier niet besproken.

Stem data

De sektie Stem data geeft u een opsomming van hoe er op de gepubliceerde video's is gestemd. Het IP adres van de stemmers worden gelogd en hier ook afgebeeld. Hier kunt eventueel ook stemmen verwijderen door middel van het icoon helemaal rechts achter de stemmer.

Commenta(a)r(en)

Deze knop brengt u naar de Xoops Commentaar sektie, waar u reakties op uw videos overzichtelijk te zien krijgt.

Talen

XoopsTube komt met de volgende talen:

 • engels
 • duits
 • frans
 • nederlands
 • spaans

Dankbetuiging

Daar XoopsTube gebaseerd is op de module WF-Links 1.03 wou ik (McDonald) langs deze weg het voormailge WF-Project Team bedanken voor deze geweldige weblinks module.

Notities

De module XoopsTube was eigenlijk gemaakt voor privé gebruik op de website [http://www.ronsrovlinks.nl Ron's ROV Links]. Na een hoop vragen voor een YouTube module in diverse publieke Xoops forums is besloten XoopsTube beschikbaar te stellen als release candidate.

Changelog

27.05.2008 - 1.04 RC-1

 • Changed module name into MyTube
 • Changed Warning system to recognise if folders are writeable y/n
 • Date format can be set for blocks
 • Added module icon for impressCMS
 • Added support for videoclips from Blip.tv
 • Added option to use flv-clips stored on own server (MyTube)
 • Added 'expired' icon to Status column in main index
 • Added TinyMCE to list of editors (works for XOOPS & ImpressCMS)
 • Added center bottom blocks to MyTube block settings
 • Added Sponsor (banner) feature to categories
 • Added block for Sponsor (banner) statistics
 • Fixed multilanguage issue in impressCMS

08.03.2008 - 1.03.1

 • Fixed XSS vulnerabilities [Vaughan/McDonald]
 • Fixed bug in sub-cat listing
 • Fixed bug in page nav of Recent Videos

26.02.2008 - 1.03

 • Fixed bug in sql-file
 • Fixed bug in WYSIWYG editors (FCKEditor)
 • Fixed option to move videos from category to category
 • Replaced Set Publish Date/Time in admin side
 • Added option to Preferences to set date format for admin section
 • Added French language files [Mr-reda04]
 • Updated German langfiles [wuddel]
 • Updated Spanish langfiles [debianus]
 • Updated English & Dutch langfiles

21.02.2008 - 1.02

 • Added Spanish language files [debianus]
 • Added German language files [wuddel]
 • Added Control Panel icons for ImpressCMS
 • Added TinyMCE and DHTML Extended to list of editors
 • Removed Spaw editor from list of editors
 • Fixed Latest Listings page
 • Replaced form for meta keywords
 • Minor improvements in subcat listing template

23.01.2008 - 1.01 Final (summary)

 • Fixed security issue [m0nty]
 • Fixed case sensitivity of search function
 • Fixed submit button brokenvideo for non-english languages
 • Fixed bug Publisher name replaced after approving by admin
 • Fixed bug in notifications
 • Fixed bug in sorting alternative categories (admin)
 • Fixed bug in search function
 • Fixed bug editing broken video
 • Fixed bug in submit form
 • Fixed bug in ratevideo.php
 • Fixed bug causing blank page when selecting Permissions
 • Fixed bug total videos of sub cats not showing
 • Added support for videoclips from DailyMotion
 • Added Facebook to Social Bookmarks
 • Added support for Tag module (http://xoopsforge.com)
 • Added sort options above categories
 • Added 'Back' button above videoclip and top10
 • Added support for videoclips from iFilm/Spike
 • Added support for videoclips from Photobucket
 • Added support for videoclips from Google Video
 • Added support for videoclips from MySpace TV
 • Added support for videoclips from MetaCafe
 • Added option in Prefs for meta tag description
 • Added option for Publisher in submit form
 • Added dutch language files
 • Added generation of meta description 'on-the-fly' (experimental)
 • Added option in Prefs to sort cats by title or weight
 • Added plugin for RSSFit module from Brandycoke Productions (http://www.brandycoke.com)
 • Added option in Prefs to turn on/off Social Bookmarks
 • Added option in Prefs to turn on/off 'Other videos by'
 • Added option in Prefs to turn on/off screenshots
 • Added title+date to horizontal blocks
 • Added missing language constants for config options
 • Added 'Latest' to main menu
 • Added horizontal random block
 • Added plugin for Sitemap module
 • Added horizontal block
 • Added random block
 • Added social bookmarks
 • Added plugin for Waiting module
 • Removed file xoopstube/visit.php
 • Removed file xoopstube/blocks/xoopstube_random.php
 • Removed file xoopstube/class/xtubemetagen.php
 • Removed Inbetween from WYSIWYG editors list
 • Removed width/height from category icons in templates
 • Editor for user & admin can be different (Preferences)
 • Replaced icons by new ones, all graphs in PNG format
 • Changed 'Other Videos Of' to 'No Other Videos Of' when only 1 video submitted
 • Solved problem title+date not displayed in horizontal blocks
 • Started with css file for XoopsTube
 • Shrunk legend icons
 • Hit-counter not updating for admins (when logged in)
 • Rewrote permissions.php
 • After voting visitor is redirected back to video
 • After submitting brokenlink visitor is redirected back to video
 • Minor fix for sorting categories option
 • Amount of characters of description in category view can be set
 • Copyright notice shows name publisher instead of title
 • Amount of videos for random blocks can be set
 • Small modifications of alternative categories
 • Modified sql file for better compatibility with MySQL 5+
 • Comment option not visible when disabled in Preferences
 • Modified template Popular
 • Simplified Preferences
 • Removed option for adding screenshot in submit form
 • Screenshot is linked to YouTube

Referenties

<[Languages |XoopsTube]>

Category: Nederlands Category: Modules/nl
Last modified on 2010/11/10 by Anonymous
Comments
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.